Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı’nın 23.04.2021 tarih ve 3910 sayılı Kararı ile 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, daha önce 31.01.2021 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararını görmek için tıklayınız.

 

 

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14.04.2021 gün ve 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Genelgeyi görmek için tıklayınız.

            Cumhurbaşkanlığından:

            Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu

                        Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

GENELGE

2021/8

            COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla:

            Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan,

            – Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar,

            – Sağlık Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.

            Bu Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecektir.

            Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecektir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir.

            2020/8 ve 2021/5 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                               13 Nisan 2021

                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

(daha&helliip;)

T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT A.Ş.) Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.

 Üyelerimiz T.C. Milli Savunma Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, ASFAT; Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. 19 no’lu “Savunma ve güvenlik” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TÜRK HARB-İŞ (Türkiye Harb Sanayii, Savunma ve Güvenlik Çalışanları Sendikası) arasındaki grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 09.04.2021 tarihinde TÜRK HARB-İŞ toplantı salonunda yapılan toplantı ile başlanmıştır.

Yeni dönem grup toplu iş sözleşmesinin işverenlerimize, işçilerimize ve milli ekonomimize  hayırlı olmasını dileriz

 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 8 no.lu “Basın, yayın ve gazetecilik” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası BASIN-İŞ (Türkiye Basın Yayın Gazetecilik Grafik-Tasarım Baskı ve Ambalaj Sanayi İşçileri Sendikası) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 08.04.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve bağlı 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyerlerine ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası ÖZ BÜRO-İŞ arasında işletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 07.04.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

T.C. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünün 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TEZ-KOOP-İŞ (Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 06.04.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, T.C. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

Türk Akreditasyon Kurumu toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz Türk Akreditasyon Kurumunun 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyerİ ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası ÖZ BÜRO-İŞ (Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 06.04.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Türk Akreditasyon Kurumunda çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası KOOP-İŞ arasında işletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 02.04.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

Türk Dil Kurumu Başkanlığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz Türk Dil Kurumu Başkanlığının 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası ÖZ BÜRO-İŞ arasında işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 02.04.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Türk Dil Kurumu Başkanlığında çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

Üyemiz T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün 17 no.lu “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ (Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası) Sendikası arasında yürütülen 01.10.2020-31.03.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinde mutabakata varılmış olup toplu iş sözleşmesi 05.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.