Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜHİS 32. OLAĞAN GENEL KURULU


TÜHİS 32. OLAĞAN GENEL KURULU

Sendikamızın 32. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Detaylı Bilgi
EKİM 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ


EKİM 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Detaylı Bilgi
TEMMUZ 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ


TEMMUZ 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Detaylı Bilgi
HAZİRAN 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ


HAZİRAN 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Detaylı Bilgi
MAYIS 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ


MAYIS 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Detaylı Bilgi
NİSAN 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ


NİSAN 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Detaylı Bilgi
TAM KAPANMA DÖNEMİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ


TAM KAPANMA DÖNEMİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ

Tam Kapanma Döneminde Hak Düşürücü Süreler.

Detaylı Bilgi
FESİH YASAĞI


FESİH YASAĞI

Fesih yasağı ve işverenin ücretsiz izne çıkarma yetkisi 30.06.2021 tarihine kadar uzatıldı.

Detaylı Bilgi
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ


KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Detaylı Bilgi
GENELGE 2021/8


GENELGE 2021/8

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14.04.2021 gün ve 31454 saylı Resmi Gazetede yayımlandı.

Detaylı Bilgi
MART 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ


MART 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Detaylı Bilgi
UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarih ve  31419 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı.

Detaylı Bilgi
ŞUBAT 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ


ŞUBAT 2021 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Enflasyon rakamları açıklandı

Detaylı Bilgi
2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.


2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Detaylı Bilgi
Ocak 2021 Enflasyon Rakamları Açıklandı


Ocak 2021 Enflasyon Rakamları Açıklandı

Ocak 2021 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,97, aylık %1,68 arttı.

Detaylı Bilgi
Nakdi Ücret Desteği & İşten Çıkarma Yasağı Süreleri Uzatıldı


Nakdi Ücret Desteği & İşten Çıkarma Yasağı Süreleri Uzatıldı

Fesih kısıtı ve nakdi ücret desteğinin süresi 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Detaylı Bilgi
Maden Sektöründe; Taslak Ulusal Yeterlilikler Görüşe Sunuldu


Maden Sektöründe; Taslak Ulusal Yeterlilikler Görüşe Sunuldu

Maden Sektöründe Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması çalışmaları Sendikamızca yürütülmektedir.

Detaylı Bilgi
Alt İşverenlerle İlgili Önemli Duyuru


Alt İşverenlerle İlgili Önemli Duyuru

Alt işverenlerce yapılacak yetkilendirmeye ilişkin esas ve usuller.

Detaylı Bilgi
DUYURU VE İLANLAR


DUYURU VE İLANLAR

 ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
      04/05/2015 TARİH VE 58759530-155.99-4197 SAYILI YAZISI İLE T.C. MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ‘ NCA UYGUN GÖRÜLEN “ALT İŞVERENLERCE YAPILACAK YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN ESAS VE USULLER
SENDİKAMIZ TÜHİS'İ YETKİLENDİRMEK İSTEYEN ALT İŞVERENLER BU ESAS VE USULLERE UYGUN OLARAK YETKİLENDİRMEYİ YAPMASI VE GEREKLİ DİĞER BİLDİRİM...

Detaylı Bilgi

Yayınlar

İlanlar & Duyurular

Galeri