Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Sendikamıza Üyelik

Sendikamız bir Kamu İşveren Sendikası olup, tüm işkollarında ve Türkiye çapında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

 

Türkiye’nin herhangi bir yerinde faaliyette bulunan tüzel kişiliği olan veya olmayan kamu işverenleri (sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait olan kuruluşlar ile bunların iştiraki olan ve sermayesinin %50’den fazlası bu kuruluşlara ait olan kamu işverenleri dahil) sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ve ilgili mevzuata göre sendikaya üye olabilirler.
(Ana Tüzük Md. 5)

 

Bu durumda olanların üyeliğe alınabilmeleri için; aşagıda örnek üyelik talebini belirten bir üst yazı ile sendikamıza müracaat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu yazı ekine tüzel kişinin imza sirküleri ile üyelikle ilgili yetkili organın almış olduğu karar eklenmelidir.

 

Üyelik talebine ilişkin yazının sendikamıza ulaşması halinde, talep yönetim kurulumuzca değerlendirilir, Kabulüne karar verilmesi ile üyelik kesinleşir. Buna ilişkin tüm kanuni prosedür sendikamız tarafından yerine getirilir.

 

Sendikamıza üyeliği kabul edilen kuruluşun sendikamıza ödeyeceği yıllık üyelik aidatı miktarı sendikamız Ana Tüzüğünün 38.maddesine göre; ilk üyelikte Yönetim Kurulunca, daha sonraki yıllarda ise Genel Kurulca tespit edilir.