Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

(TÜHİS)

Nazif YILMAZ

Denetleme Kurulu Başkanı

Murat KOYAK

Denetleme Kurulu Üyesi

Durmuş Ali KESKİNKILIÇ

Denetleme Kurulu Üyesi

Erhan TENEKECİ

Denetleme Kurulu Üyesi