Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

(TÜHİS)

Nazif YILMAZ

Denetleme Kurulu Başkanı

Murat KOYAK

Denetleme Kurulu Üyesi

Erhan TENEKECİ

Denetleme Kurulu Üyesi

Hasan YILDIZ

Denetleme Kurulu Üyesi