Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

(TÜHİS)

Zafer SÜMENGEN  

Disiplin Kurulu Başkanı

Ayfer ERDEM 

Disiplin Kurulu Üyesi

Recep ASLAN

Disiplin Kurulu Üyesi