Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

(TÜHİS)

Ali Yaşar NAL

Disiplin Kurulu Başkanı

Kemal TEPE

Disiplin Kurulu Üyesi

Ayfer ERDEM

Disiplin Kurulu Üyesi