Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

NİSAN 2023 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %43,68, aylık %2,39 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2023

Nisan 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı2,39
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı15,21
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı43,68
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı67,20

01.05.2021-30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.05.2021-30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Nisan 2023 indeks sayısının, Ekim 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci dönem ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere (01.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 30.04.2023 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine) ilave edilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Nisan 2023 indeks sayısının, Ekim 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %19,93 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Artışları” maddesi gereğince işçilerin 30.04.2023 tarihindeki ücretlerine 01.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 14,93 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

01.11.2021-31.10.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.11.2021-31.10.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Nisan 2023 indeks sayısının, Ekim 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.”  hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Nisan 2023 indeks sayısının, Ekim 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %19,93 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olan %5’e %14,93 ilave edilerek 30.04.2023 tarihindeki ücretlere 01.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %19,93 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.