Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

2023 YILI OCAK AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANMIŞTIR.

 

13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43 üncü madde uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği “2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge” yayımlanmıştır.

2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge için tıklayınız.

(5/1/2023 tarihli ve 1818123 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.)