Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2023

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulunca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 170 TL (Yüz Yetmiş Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Kararı görmek için tıklayınız.

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,83 aylık %9,49 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2023

Temmuz 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı9,49
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı31,14
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı47,83
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı67,45

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2023

Temmuz 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı3,92
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı19,77
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı38,21
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı59,95

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023

Nisan 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı0,04
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı15,26
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı39,59
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı63,72

01.06.2021-31.05.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Başkanlığınızın 10 No’lu ‘‘Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar’’ işkolunda faaliyet gösteren işyerinde uygulanan 01.12.2020-31.05.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesine istinaden 27.08.2021 tarihinde imzalanan protokol metninde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mayıs 2023 indeks sayısının, Kasım 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci dönem ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere (01.06.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 31.05.2023 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine) ilave edilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Mayıs 2023 indeks sayısının, Kasım 2022 indeks sayısına göre değişim oranı % 16,62 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince işçilerin 31.05.2023 tarihindeki ücretlerine 01.06.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 11,62 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %43,68, aylık %2,39 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2023

Nisan 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı2,39
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı15,21
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı43,68
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı67,20

01.05.2021-30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.05.2021-30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Nisan 2023 indeks sayısının, Ekim 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci dönem ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere (01.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 30.04.2023 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine) ilave edilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Nisan 2023 indeks sayısının, Ekim 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %19,93 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Artışları” maddesi gereğince işçilerin 30.04.2023 tarihindeki ücretlerine 01.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 14,93 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

01.11.2021-31.10.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.11.2021-31.10.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Nisan 2023 indeks sayısının, Ekim 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.”  hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Nisan 2023 indeks sayısının, Ekim 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %19,93 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olan %5’e %14,93 ilave edilerek 30.04.2023 tarihindeki ücretlere 01.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %19,93 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mart 2023

Mart 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı2,29
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı12,52
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı50,51
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı70,20

 

01.04.2021-31.03.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.04.2021-31.03.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mart 2023 indeks sayısının, Eylül 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere (01.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 31.03.2023 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine) ilave edilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Mart 2023 indeks sayısının, Eylül 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %21,29 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince işçilerin 31.03.2023 tarihindeki ücretlerine 01.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere %16,29 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

 

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ ın da üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” nca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 98 TL (Doksan Sekiz Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Kararı görmek için tıklayınız.