Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

 

 Üyemiz  50 İl Özel İdaresi Şirketleri’nin  13 no.lu “İnşaat” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TÜRKİYE YOL-İŞ (Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası) arasında 1. Dönem Grup toplu iş sözleşmesi 17.03.2021 tarihinde imzalandı.

 Grup Toplu iş sözleşmesinin, İl Özel İdaresi Şirketleri işyerlerinde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

 

Üyemiz T.C. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün 10 no’lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası SOSYAL-İŞ (Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası) arasındaki işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11.03.2021 tarihinde TÜHİS toplantı salonunda yapılan toplantı ile devam edildi.

 

4857 sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemek olan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarih ve  31419 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.

 

Kamu İhale Kurumu Başkanlığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz Kamu İhale Kurumu Başkanlığının 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası ÖZ BÜRO-İŞ (Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası) arasında 1. dönem işletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 05.03.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Kamu İhale Kurumu Başkanlığında çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

 01.03.2019-28.02.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.03.2019-28.02.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2021 İndeks sayısının, Ağustos 2020 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayın son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Şubat 2021 indeks sayısının, Ağustos 2020 indeks sayısına göre değişim oranı % 9,60 olarak gerçekleştiğinden, 01.03.2019-28.02.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı maddesi gereği 28.02.2021 tarihindeki ücretlerine 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 6,60 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Şubat 2021 (dokümanı indirmek için tıklayınız.)

 

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TEZ-KOOP-İŞ Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanat İşçileri Sendikası arasında 1. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 26.02.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

 

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ında kurul üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği toplanarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanamak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 35 TL (Otuzbeş Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar veridi. 22/02/2021

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı 02.03.2021 gün ve 31411 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı kararı görmek için tıklayınız.

T.C. Danıştay Başkanlığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Danıştay Başkanlığının 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası KOOP-İŞ  (Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası)  arasında 1. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 26.02.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Üyemiz T.C. Danıştay Başkanlığında çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin 19 no.lu “Savunma ve güvenlik” işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası ÖZ GÜVEN-SEN (Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası) arasında 1. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 25.02.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Sendikamızda yapılan toplantıya;

T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ni temsilen; Bütçe Müdürü Işkım Tuğba GÜNÇ MEKİŞ, Uzman Turan TUNÇ ile Koruma ve Destek Hizmetleri Müdür Vekili Hakverdi UÇGUN,

Sendikamızı temsilen; Genel Sekreter Yardımcımız Hasan YILMAZ ve Uzmanlarımız Hasan TÜRK ve İpek ÇAKAL,

Öz Güven-Sen Sendikasını temsilen; Genel Başkan Ömer Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Murat ÜNAL ve Av. Ömer Furkan AVCI katılmışlardır.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği işyerinde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.