Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ ın da üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” nca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 98 TL (Doksan Sekiz Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Kararı görmek için tıklayınız.

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Şubat 2023

Şubat 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı3,15
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı10,00
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı55,18
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı71,83

 

01.03.2021-28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.03.2021-28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2023 indeks sayısının, Ağustos 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere (01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 28.02.2023 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine) ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Şubat 2023 indeks sayısının, Ağustos 2022 indeks sayısına göre değişim oranı % 22,22 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince işçilerin 28.02.2023 tarihindeki ücretlerine 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 17,22 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

01.09.2021-31.08.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.09.2021-31.08.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2023 indeks sayısının, Ağustos 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Şubat 2023 indeks sayısının, Ağustos 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %22,22 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince ikinci yıl ikinci altı ay zammı olan %5’e %17,22 ilave edilerek 28.02.2023 tarihindeki ücretlere 01.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %22,22 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %57,68, aylık %6,65 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2023

Ocak 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı6,65
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı6,65
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı57,68
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı72,45

 

01.02.2021-31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.02.2021-31.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ocak 2023 indeks sayısının, Temmuz 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere (01.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 31.01.2023 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine) ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Ocak 2023 indeks sayısının, Temmuz 2022 indeks sayısına göre değişim oranı % 20,22 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince işçilerin 31.01.2023 tarihindeki ücretlerine 01.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 15,22 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

01.08.2021-31.07.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.08.2021-31.07.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ocak 2023 indeks sayısının, Temmuz 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Ocak 2023 indeks sayısının, Temmuz 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %20,22 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince ikinci yıl ikinci altı ay zammı olan %5’e %15,22 ilave edilerek 31.01.2023 tarihindeki ücretlere 01.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %20,22 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

 

 

13/1/2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/1/2023 tarihli ve 7431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 43 üncü madde uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususların belirlendiği “2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge” yayımlanmıştır.

2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge için tıklayınız.

(5/1/2023 tarihli ve 1818123 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

6 Ocak 2023 tarih ve 32065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6649 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli odu.

6649 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;

1- “4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2023 yılında verilecek ilave tediyenin 1 nci maddesine göre yapılacak ilave tediyeni birinci yarısının 27/01/2023, diğer yarısının 17/04/2023 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

 

6649 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararını görmek için tıklayınız.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

01.01.2021-31.12.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.01.2021-31.12.2022 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2022 indeks sayısının, Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden (01.01.2023) geçerli olmak üzere ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Aralık 2022 indeks sayısının, Haziran 2022 indeks sayısına göre değişim oranı % 15,40 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Artışları” maddesi gereğince işçilerin 31.12.2022 tarihindeki ücretlerine 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere % 10,40 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

7429 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 4 üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu madde; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve sağlık hizmeti” ibaresi “, sağlık hizmeti ve 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir”

Maddenin son hali;

Gece süresi ve gece çalışmaları

 Madde 69 – Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.

Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.

İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik, sağlık hizmeti ve 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.27 (Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.) (Mülga beşinci fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.) (Mülga altıncı fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.) Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir. Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.

(Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)

(Mülga beşinci fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.