Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

01.05.2021-30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.05.2021-30.04.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ekim 2022 indeks sayısının, Nisan 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Ekim 2022 indeks sayısının, Nisan 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %19,81 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olan %5’e %14,85 ilave edilerek 31.10.2022 tarihindeki ücretlere 01.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %19,81 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ın da üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” nca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 80 TL (Seksen Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı 13.09.2022 gün ve 31952 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı kararı görmek için tıklayınız.

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

01.03.2021-28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.03.2021-28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Ağustos 2022 indeks sayısının, Şubat 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Ağustos 2022 indeks sayısının, Şubat 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %26,97 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı olan %5’e %21,97 ilave edilerek 31.08.2022 tarihindeki ücretlere 01.09.2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %26,97 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

 

1 Temmuz 2022 CUMAResmî GazeteSayı : 31883 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi: 01/07/2022

Karar No: 2022/1

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522 nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 29/06/2022 tarihinde başladığı çalışmalarını 01/07/2022 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı iki toplantı sonucunda;

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle,

2) İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak tespitine, oybirliğiyle,

3) İş bu Kararın, 01/07/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Resmî Gazete’de yayımlanmasına, oybirliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceden belirlenmiş bulunan asgari ücreti süresinden önce değiştirmek üzere toplanmış ve önümüzdeki 6 ay için uygulanacak ücrette işçilerimizin gelir kayıplarını telafi etmek üzere iyileştirme kararı almıştır.

Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti; 1/7/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (215,70) ikiyüzonbeş lira yetmiş kuruş olarak belirlenmiştir.

 

(daha&helliip;)

 

24 Haziran 2022tarih ve 31876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5741 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli odu.

5741 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;

“4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4/07/2022,  diğer yarısının 16/12/ 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.”

 

5741 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararını görmek için tıklayınız.

 

TCDD, TCDD  TAŞIMACILIK A.Ş. ve TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdürlükleri, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki “Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı” 22-24 Mart 2022 tarihlerinde Bolu/Abant’ta gerçekleştirildi.

Abant’ta gerçekleşen toplantıya; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY, Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Şerefettin GÜLER,  TCDD Genel Müdürü Sayın Metin AKBAŞ, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürü Sayın Hasan PEZÜK, TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdürü Sayın Metin YAZAR katıldılar.

Toplantıya ayrıca, TCDD, TCDD  TAŞIMACILIK A.Ş. ve TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri,  Demiryol-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanları ile Sendikamız Uzmanları katıldılar.

 

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve Türkiye YOL-İŞ Sendikası arasındaki istişare toplantısı 17-20 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara/Kızılcahamam’da  gerçekleştirildi.

Kızılcahamam’da yapılan istişare toplantısına; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, Bakan Yardımcısı Sayın Enver İSKURT, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY, KGM Genel Müdürü Sayın Abdulkadir URALOĞLU, Sendikamız Genel Sekreteri Sayın Adnan ÇİÇEK, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdür Vekili Sayın N. Leyla AKINCI, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Nurgül URALOĞLU ve  Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Sayın Ramazan AĞAR  katıldılar.

Toplantıya ayrıca, Kızılcahamam Kaymakamı Sayın Can AKSOY, Kızılcahamam Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR, KGM Genel Müdür Yardımcıları, KGM Bölge Müdürleri ve Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanları ile Sendikamız Genel Sekreter Yardımcıları ile Uzmanlarımız  katıldılar.

 

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ın da üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” nca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 48 TL (Kırk Sekiz Türk Lirası) olarak tespitine oy çokluğu ile karar verildi. 23.02.2022

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı 11.03.2022 gün ve 31775 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı kararı görmek için tıklayınız.

 

 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %54,44, aylık %4,81 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

01.03.2021-28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.03.2021-28.02.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2022 indeks sayısının, Ağustos 2021 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Şubat 2022 indeks sayısının, Ağustos 2021 indeks sayısına göre değişim oranı %41,93 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinde uygulanan toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddeleri gereğince ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı olan %5’e %36,93 ilave edilerek 28.02.2022 tarihindeki ücretlere 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere toplam %41,93 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

 

 

TCDD, TCDD  TAŞIMACILIK A.Ş. ve TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdürlükleri, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki “Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı” 22-24 Mart 2022 tarihlerinde Bolu/Abant’ta gerçekleştirildi.

Abant’ta gerçekleşen toplantıya; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY, Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Şerefettin GÜLER,  TCDD Genel Müdürü Sayın Metin AKBAŞ, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürü Sayın Hasan PEZÜK, TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdürü Sayın Metin YAZAR katıldılar.

Toplantıya ayrıca, TCDD, TCDD  TAŞIMACILIK A.Ş. ve TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri,  Demiryol-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanları ile Sendikamız Uzmanları katıldılar.