Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

 

TCDD, TCDD  TAŞIMACILIK A.Ş. ve TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdürlükleri, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki “Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı” 22-24 Mart 2022 tarihlerinde Bolu/Abant’ta gerçekleştirildi.

Abant’ta gerçekleşen toplantıya; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY, Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Şerefettin GÜLER,  TCDD Genel Müdürü Sayın Metin AKBAŞ, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürü Sayın Hasan PEZÜK, TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdürü Sayın Metin YAZAR katıldılar.

Toplantıya ayrıca, TCDD, TCDD  TAŞIMACILIK A.Ş. ve TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri,  Demiryol-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanları ile Sendikamız Uzmanları katıldılar.

 

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve Türkiye YOL-İŞ Sendikası arasındaki istişare toplantısı 17-20 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara/Kızılcahamam’da  gerçekleştirildi.

Kızılcahamam’da yapılan istişare toplantısına; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, Bakan Yardımcısı Sayın Enver İSKURT, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY, KGM Genel Müdürü Sayın Abdulkadir URALOĞLU, Sendikamız Genel Sekreteri Sayın Adnan ÇİÇEK, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Genel Müdür Vekili Sayın N. Leyla AKINCI, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Nurgül URALOĞLU ve  Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Sayın Ramazan AĞAR  katıldılar.

Toplantıya ayrıca, Kızılcahamam Kaymakamı Sayın Can AKSOY, Kızılcahamam Belediye Başkanı Sayın Süleyman ACAR, KGM Genel Müdür Yardımcıları, KGM Bölge Müdürleri ve Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanları ile Sendikamız Genel Sekreter Yardımcıları ile Uzmanlarımız  katıldılar.

 

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ın da üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” nca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 48 TL (Kırk Sekiz Türk Lirası) olarak tespitine oy çokluğu ile karar verildi. 23.02.2022

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı 11.03.2022 gün ve 31775 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı kararı görmek için tıklayınız.

 

 

 

TCDD, TCDD  TAŞIMACILIK A.Ş. ve TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdürlükleri, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki “Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı” 22-24 Mart 2022 tarihlerinde Bolu/Abant’ta gerçekleştirildi.

Abant’ta gerçekleşen toplantıya; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün ATALAY, Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Dr. Şerefettin GÜLER,  TCDD Genel Müdürü Sayın Metin AKBAŞ, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürü Sayın Hasan PEZÜK, TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdürü Sayın Metin YAZAR katıldılar.

Toplantıya ayrıca, TCDD, TCDD  TAŞIMACILIK A.Ş. ve TÜRASAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri,  Demiryol-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanları ile Sendikamız Uzmanları katıldılar.

 

 

Sendikamız ile Türkiye Yol-İş Sendikasının ortaklaşa düzenlediği “İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri” 05-08 Ocak 2021 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

Seminere; T.C. İçişleri Bakanı sayın Süleyman SOYLU, T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı sayın Muhterem İNCE, İller İdaresi Genel Müdürü sayın H. Kürşat KIRBIYIK, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı sayın Kemalettin SAKİN,  İl Özel İdare Genel Sekreterleri,  İl Özel İdare Şirketleri Yöneticileri ile Sendikamız ve Türkiye Yol-İş Sendikasının yöneticileri ile uzmanları katıldılar.

 

Sendikamızın 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı Anatüzüğümüz uyarınca 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Hilton Garden Inn ANKARA Otelinde yapıldı, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi ise aynı günde ve aynı adreste saat: 13.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz Çay İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğü’nün 02 no.lu “Gıda sanayii” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası ÖZ GIDA-İŞ (Öz Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 07.07.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Çay İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14 no.lu “Enerji” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 11.06.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başlandı.

 Üyemiz Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı işyerleri için Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TARIM-İŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 28.05.2021 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerine Başlandı.

 Üyemiz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve bağlı işyerleri için Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TEZ-KOOP-İŞ arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 01.06.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve bağlı işyerlerinde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.