Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 3 no.lu “Madencilik ve taşocakları” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TÜRKİYE MADEN-İŞ arasında işletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18.03.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

 

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

 

Üyemiz Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün 3 no.lu “Madencilik ve taşocakları” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TÜRKİYE MADEN-İŞ arasında işletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 17.03.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

 

 Üyemiz  50 İl Özel İdaresi Şirketleri’nin  13 no.lu “İnşaat” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TÜRKİYE YOL-İŞ (Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası) arasında 1. Dönem Grup toplu iş sözleşmesi 17.03.2021 tarihinde imzalandı.

 Grup Toplu iş sözleşmesinin, İl Özel İdaresi Şirketleri işyerlerinde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

 

Üyemiz T.C. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün 10 no’lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası SOSYAL-İŞ (Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası) arasındaki işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11.03.2021 tarihinde TÜHİS toplantı salonunda yapılan toplantı ile devam edildi.

 

 

Kamu İhale Kurumu Başkanlığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz Kamu İhale Kurumu Başkanlığının 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası ÖZ BÜRO-İŞ (Büro, Eğitim, Güzel Sanatlar, Ticaret ve Kooperatif İşçileri Sendikası) arasında 1. dönem işletme toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 05.03.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Kamu İhale Kurumu Başkanlığında çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TEZ-KOOP-İŞ Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanat İşçileri Sendikası arasında 1. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 26.02.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

 

 

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ında kurul üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği toplanarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanamak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 35 TL (Otuzbeş Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar veridi. 22/02/2021

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı 02.03.2021 gün ve 31411 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı kararı görmek için tıklayınız.

T.C. Danıştay Başkanlığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Danıştay Başkanlığının 10 no.lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası KOOP-İŞ  (Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası)  arasında 1. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 26.02.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, Üyemiz T.C. Danıştay Başkanlığında çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.

Üyemiz T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nin 19 no.lu “Savunma ve güvenlik” işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası ÖZ GÜVEN-SEN (Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası) arasında 1. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 25.02.2021 tarihinde yapılan toplantı ile başladı.

Sendikamızda yapılan toplantıya;

T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ni temsilen; Bütçe Müdürü Işkım Tuğba GÜNÇ MEKİŞ, Uzman Turan TUNÇ ile Koruma ve Destek Hizmetleri Müdür Vekili Hakverdi UÇGUN,

Sendikamızı temsilen; Genel Sekreter Yardımcımız Hasan YILMAZ ve Uzmanlarımız Hasan TÜRK ve İpek ÇAKAL,

Öz Güven-Sen Sendikasını temsilen; Genel Başkan Ömer Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Murat ÜNAL ve Av. Ömer Furkan AVCI katılmışlardır.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, T.C. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği işyerinde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı toplu iş sözleşmesinde ikinci oturum gerçekleştirildi.

Üyemiz T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının 18 no.lu “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde yetkili olan TOLEYİS (Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası) ile Sendikamız arasındaki işletme toplu iş sözleşmesinin ikinci oturumu 23.02.2021 tarihinde gerçekleşti.

Sendikamız ek hizmet binasında yapılan toplantıya;

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığını temsilen İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanı Bülent MERDAN, Şube Müdürü İsmail KARAHASANOĞLU ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Feza IRMAĞ,

Sendikamızı temsilen; Genel Sekreter Yardımcımız Hasan YILMAZ ve uzmanlarımız Ahmet KARADERİLİ, Esra YENİDÜNYA ve F. Betül ÇALIŞKAN,

TOLEYİS’i temsilen Genel Başkan Cemail BAKINDI, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf KUTLU, Ankara Bölge Şube Başkanı Taner ŞENER ve Ankara Bölge Şube Sekreteri Mustafa ÖKSÜZ ve Genel Başkan Danışmanı Abdullah KAHRAMAN,

katılmışlardır.