Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı’nın 23.04.2021 tarih ve 3910 sayılı Kararı ile 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, daha önce 31.01.2021 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararını görmek için tıklayınız.

 

 

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 14.04.2021 gün ve 31454 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Genelgeyi görmek için tıklayınız.

            Cumhurbaşkanlığından:

            Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu

                        Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

GENELGE

2021/8

            COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla:

            Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan,

            – Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar,

            – Sağlık Bakanlığı ve Milli istihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyonlarındakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar,

idari izinli sayılacaktır.

            Bu Genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri; merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici; illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenecektir.

            Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecektir.

            Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir.

            2020/8 ve 2021/5 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

            Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                               13 Nisan 2021

                                                                                               Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

 

(daha&helliip;)

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %16,19, aylık %1,08 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

01.04.2019-31.03.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.04.2019-31.03.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mart 2021 indeks sayısının Eylül 2020 indeks sayısına göre değişim oranının %3’ü (yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir” ” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Mart 2021 indeks sayısının, Eylül 2020 indeks sayısına göre değişim oranı % 9,71 olarak gerçekleştiğinden, 01.04.2019-31.03.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı maddesi gereği işçilerin 31.03.2021 tarihindeki ücretlerine 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 6,71 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Mart 2021 (dokümanı indirmek için tıklayınız.)

 

 

 

4857 sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemek olan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarih ve  31419 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %15,61, aylık %0,91 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,81 artış gerçekleşti.

 01.03.2019-28.02.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.03.2019-28.02.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı ile ilgili maddelerinde “Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Şubat 2021 İndeks sayısının, Ağustos 2020 İndeks sayısına göre değişim oranının % 3’ü (yüzde üç) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayın son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Şubat 2021 indeks sayısının, Ağustos 2020 indeks sayısına göre değişim oranı % 9,60 olarak gerçekleştiğinden, 01.03.2019-28.02.2021 yürürlük süreli toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı maddesi gereği 28.02.2021 tarihindeki ücretlerine 01.03.2021 tarihinden geçerli olmak üzere % 6,60 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Şubat 2021 (dokümanı indirmek için tıklayınız.)

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2021

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,97, aylık %1,68 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

Maden Sektöründe;

Taslak Ulusal Yeterlilikler Görüşe Sunuldu

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında ‘‘Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü’’ gereğince Maden Sektöründe Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması çalışmaları Sendikamızca yürütülmektedir.

MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen Sendikamızın hazırladığı taslak ulusal yeterliliklerin, Ulusal Yeterlilik (UY) olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir.

 

1-   Hazırlanan taslak yeterlilikler, ilgili tarafların görüşüne sunulur. Alınan görüş ve öneriler incelenir, değerlendirilir ve taslak yeterliliklere aktarılır. Nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ ya sunulur.

2-  Taslak yeterlilikler, MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır.

3-  Doğrulanan taslak yeterlilikler, MYK Yönetim Kurulu onayına müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Yeterlilik (UY) niteliğini kazanır.

 

Maden sektörüne ilişkin; gerçekleştirilen çalıştaylar neticesinde toplam 4 unvan için Aspiratör Operatörü (Seviye 4), Kuyu Bakım İşçisi (Seviye 4),Tamir-Tarama-Söküm İşçisi (Seviye 3) ve Tamir-Tarama-Söküm İşçisi (Seviye 4) olarak taslak yeterlilikler hazırlamış olup görüş için ilgili kurum/kuruluşlara gönderilmiştir. Bu taslaklara ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız, hazırlanan yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

Taslak yeterliliklere ilişkin görüş formlarını doldurup word formatında en geç 04.01.2021 tarihine kadar  istatistik@tuhis.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.