Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Yayımlandı

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ ın da üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” nca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 98 TL (Doksan Sekiz Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Kararı görmek için tıklayınız.