Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

MART 2023 TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mart 2023

Mart 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı2,29
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı12,52
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı50,51
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı70,20

 

01.04.2021-31.03.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri ile ilgili olarak;

Bilindiği üzere, Sendikamız üyesi kuruluşlarda uygulanan 01.04.2021-31.03.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesinde “Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mart 2023 indeks sayısının, Eylül 2022 indeks sayısına göre değişim oranının %5 (Beş)’i aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere (01.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere işçilerin 31.03.2023 tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine) ilave edilecektir.” hükmü bulunmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumunun Mart 2023 indeks sayısının, Eylül 2022 indeks sayısına göre değişim oranı %21,29 olarak gerçekleştiğinden, işyerlerinizde uygulanan toplu iş sözleşmesinin “Ücret Zammı” maddesi gereğince işçilerin 31.03.2023 tarihindeki ücretlerine 01.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere %16,29 oranında zam yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinin ücret zammı oranında artırılması öngörülen diğer ilgili ödemelerde de bu oran dikkate alınacaktır.