Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

İLAVE TEDİYE

 

6 Ocak 2023 tarih ve 32065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6649 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli odu.

6649 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;

1- “4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, 2023 yılında verilecek ilave tediyenin 1 nci maddesine göre yapılacak ilave tediyeni birinci yarısının 27/01/2023, diğer yarısının 17/04/2023 tarihinde ödenmesine,

2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine,

6772 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

 

6649 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararını görmek için tıklayınız.