SÜRESİ EN SON SONA ERECEK YHK KARARLARI (696 KHK)

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN 13.04.2018 TARİHİNDE ;

375 SAYILI KHK'NIN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLENLER İLE 24. MADDESİ UYARINCA İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ  DUYURULDU.

 

 

 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24. Maddesi Uyarınca İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri

 

 

Habere Ait Fotoğraflar

Bu habere ait farklı fotoğraf eklenmemiştir.

TUHİS Kurumsal Web Sayfası 2012