Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

YEMEK YARDIMI SGK İSTİSNASI

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Kararı ile 01.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23.65’inin (215,70 TL x % 23.65 = 51.01 TL/Gün) prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 2022/20 sayılı Genelgesini görmek için tıklayınız.