Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Gemiadamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Sendikamız Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ’ın da üyesi olduğu  “Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu” nca Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik hükmü gereği  bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 48 TL (Kırk Sekiz Türk Lirası) olarak tespitine oy çokluğu ile karar verildi. 23.02.2022

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı 11.03.2022 gün ve 31775 sayılı Resmi Gazete de yayımlandı kararı görmek için tıklayınız.