Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

YEMEK YARDIMI

Hükümet, Kamu İşveren Sendikası (TÜHİS) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonları arasında 05.10.2022 tarihinde imzalanan “Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü (IV)” ile Kamu kurumlarındaki toplu iş sözleşmelerinin yemek yardımı maddesindeki metinleri aynı kalmak, geriye doğru hiçbir ödeme yapılmamak, ileriye doğru hüküm doğurmak kayıt ve şartıyla 15.10.2022 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinin yemek yardımı maddesinde yer alan yemek bedeli fiilen çalışılan günler için Net 55,00 (Elli beş) TL/Gün olarak belirlenmiştir.