Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Taslak Meslek Standartları Görüşe Sunuldu

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 20.08.2015 tarihinde imzalanan “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında Maden Sektöründe Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanması çalışmaları Sendikamızca yürütülmektedir.

MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen Sendikamızın hazırladığı taslak meslek standartları, Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir.

1-   Hazırlanan taslak meslek standardı, ilgili tarafların görüşüne sunulur. Alınan görüş ve öneriler incelenir, değerlendirilir ve taslak standardına aktarılır. Nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ ya sunulur.

2-  Taslak standardı, MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır.

3-  Doğrulanan taslak standardı, MYK Yönetim Kurulu onayına müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) niteliğini kazanır.

Maden sektörüne ilişkin; gerçekleştirilen çalıştaylar neticesinde toplam 3 unvan için

Harmancı-Manevracı (Seviye 3),

Ölçü Tespit Sorumlusu (Seviye 3)

Ölçü Tespit Sorumlusu (Seviye 4)

olarak taslak meslek standardı hazırlamış olup görüş için toplam 167 kurum/kuruluşa göndermiştir. Bu taslaklara ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız, standartların kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

Taslak meslek standartlarına ilişkin görüş formlarını (MYK-UMS  Görüş ve Değerlendirme Formu)doldurup word formatında en geç 17.07.2020 tarihine kadar  istatistik@tuhis.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.