Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

T.C. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Toplu İş Sözleşmesi

 

Üyemiz T.C. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nün 10 no’lu “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda faaliyet gösteren işyeri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası SOSYAL-İŞ (Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası) arasındaki işyeri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11.03.2021 tarihinde TÜHİS toplantı salonunda yapılan toplantı ile devam edildi.