Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplu İş Sözleşmesi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı toplu iş sözleşmesinde ikinci oturum gerçekleştirildi.

Üyemiz T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının 18 no.lu “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde yetkili olan TOLEYİS (Türkiye Otel, Lokanta ve Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası) ile Sendikamız arasındaki işletme toplu iş sözleşmesinin ikinci oturumu 23.02.2021 tarihinde gerçekleşti.

Sendikamız ek hizmet binasında yapılan toplantıya;

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığını temsilen İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanı Bülent MERDAN, Şube Müdürü İsmail KARAHASANOĞLU ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Feza IRMAĞ,

Sendikamızı temsilen; Genel Sekreter Yardımcımız Hasan YILMAZ ve uzmanlarımız Ahmet KARADERİLİ, Esra YENİDÜNYA ve F. Betül ÇALIŞKAN,

TOLEYİS’i temsilen Genel Başkan Cemail BAKINDI, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf KUTLU, Ankara Bölge Şube Başkanı Taner ŞENER ve Ankara Bölge Şube Sekreteri Mustafa ÖKSÜZ ve Genel Başkan Danışmanı Abdullah KAHRAMAN,

katılmışlardır.