Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi toplu iş sözleşmesi

Üyemiz T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün 17 no.lu “Sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Sendikamız ile yetkili işçi sendikası TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ (Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası) Sendikası arasında yürütülen 01.10.2020-31.03.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesinde mutabakata varılmış olup toplu iş sözleşmesi 05.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünde çalışan işçilere ve Milli Ekonomimize hayırlı olmasını dileriz.