Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Maden Sektöründe; Taslak Ulusal Yeterlilikler Görüşe Sunuldu

Maden Sektöründe;

Taslak Ulusal Yeterlilikler Görüşe Sunuldu

Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında ‘‘Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü’’ gereğince Maden Sektöründe Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması çalışmaları Sendikamızca yürütülmektedir.

MYK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilen Sendikamızın hazırladığı taslak ulusal yeterliliklerin, Ulusal Yeterlilik (UY) olarak tanınması üç adımda gerçekleştirilmektedir.

 

1-   Hazırlanan taslak yeterlilikler, ilgili tarafların görüşüne sunulur. Alınan görüş ve öneriler incelenir, değerlendirilir ve taslak yeterliliklere aktarılır. Nihai taslak görüş değerlendirme raporu ile birlikte MYK’ ya sunulur.

2-  Taslak yeterlilikler, MYK sektör komitesinde incelenerek değerlendirilir ve doğrulanır.

3-  Doğrulanan taslak yeterlilikler, MYK Yönetim Kurulu onayına müteakip Resmi Gazete’de yayımlanarak Ulusal Yeterlilik (UY) niteliğini kazanır.

 

Maden sektörüne ilişkin; gerçekleştirilen çalıştaylar neticesinde toplam 4 unvan için Aspiratör Operatörü (Seviye 4), Kuyu Bakım İşçisi (Seviye 4),Tamir-Tarama-Söküm İşçisi (Seviye 3) ve Tamir-Tarama-Söküm İşçisi (Seviye 4) olarak taslak yeterlilikler hazırlamış olup görüş için ilgili kurum/kuruluşlara gönderilmiştir. Bu taslaklara ilişkin değerli görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız, hazırlanan yeterliliklerin kalite ve kabul edilebilirliğini arttıracaktır.

Taslak yeterliliklere ilişkin görüş formlarını doldurup word formatında en geç 04.01.2021 tarihine kadar  istatistik@tuhis.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.