Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

İLAVE TEDİYE

 

24 Haziran 2022tarih ve 31876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5741 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli odu.

5741 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;

“4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4/07/2022,  diğer yarısının 16/12/ 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.”

 

5741 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararını görmek için tıklayınız.