Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TAM KAPANMA DÖNEMİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİ

 

Tam Kapanma Döneminde Hak Düşürücü Süreler.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü 30.04.2021 tarih E-98425987-045.03-2285 sayılı görüş yazısı ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında toplu iş sözleşmesi süreçlerinde yaşanacak olası hak kayıplarının önüne geçmek amacıyla tam kapanma kararı alınan 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında hak düşürücü süreler işletilmeyeceğini bildirmiştir.

ÇGM_6356_Hak Düşürücü Süre