Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

Yayın YılıYayın NoYayın Adı
2019/31002018 Yılına İlişkin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri  (Özet)- Mart 2019
2019/2992018 Yılına İlişkin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri – Mart 2019
2019/198Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2018) – Mart 2019
2018/197Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2017) – Nisan 2018
2017/3962016 Yılına İlişkin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri (Özet) – Nisan 2017
2017/2952016 Yılına İlişkin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri – Nisan 2017
2017/194Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2016) – Mart 2017
2016/193Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2015) – Haziran 2016
2015/4922014 Yılına İlişkin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri  (Özet)- Mart 2015
2015/03912014 Yılına İlişkin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri – Mart 2015
2015/0390Dünden Bugüne Türk Düğünleri – Mehmet Ziya BİNLER-  (Mart 2015)
2015/0389Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2014) – Mart- 2015
2014/11882013 Yılına İlişkin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri – Kasım 2014
2014/1187Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (30.09.2014) – Kasım- 2014
2014/07862014 Kamu Görevlileri İstatistikleri  (Temmuz – 2014) 
2014/0685Tühis Üyesi İşyerlerinde 2013 Yılı Çalışma İstatistikleri (Haziran-2014)
2014/03 84Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2013) – Mart 2014
2013/07 832013 Kamu Görevlileri İstatistikleri  (Temmuz – 2013)
2013/03822012 Yılına İlşikin Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri – (Mart 2013)
2013/0381Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2012) – Şubat 2013
2012/1080Tühis Üyesi İşyerlerinde 2011 Çalışma İstatistikleri (Ekim-2012)
2012/08792012 Kamu Görevlileri İstatistikleri  (Ağustos – 2012)
2012/05782011 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri  (Mayıs – 2012)
2012/0377Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2011) – Mart 2012
2012/0276Tühis Üyesi İşyerlerinde 2010 Çalışma İstatistikleri  (Şubat/2012)    
2012/0275TÜHİS Albümü 2012 (Şubat/2012)   
2011/1174İşyeri Devrinin Kazanılmış Haklara Etkisi Gülsüm SÖNMEZ TATAR  (Kasım/2011)
2011/07732011 Kamu Görevlileri İstatistikleri (Temmuz/2011)
2011/03722011 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri – Mart 2011
2011/0271Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2010) – Şubat 2011
2010/1170Tühis Üyesi İşyerlerinde 2009 Çalışma İstatistikleri (Kasım 2010)
2010/1069Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ( Ekim/2010)
2010/0768Kamu Görevlileri İstatistikleri (Temmuz/2010)
2010/05672010 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri (Mayıs 2010)
2010/0466İşsizlik Sigortası – Prof.Dr.Faruk ANDAÇ (2.Baskı- Nisan 2010)
2010/0365Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2009) – Mart 2010
2010/0364Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları (1982-1961-1924) – Mart 2010 
2010/0263Tühis Üyesi İşyerlerinde 2008 Çalışma İstatistikleri (Şubat2010)
2009/1062Türkiye’de Toplumsal Değişimin Çalışma İlişkileri Üzerindeki Etkileri Dr. Ülkü İLERİ- (Ekim/2009)
2009/0761Kamu Görevlileri İstatistikleri (Temmuz/2009)
2009/0260Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Uygulama Semineri – 19 Aralık 2008 
2009/0159Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2008) – Ocak 2009
2009/01584857 Sayılı İş Kanunu Işığında Türk Hukukunda Fazla Saatlerle Çalışma İlyas TOPÇUOĞLU – (Ocak/2009)
2009/01574857 Sayılı İş Kanunu 3.Baskı (Ocak/2009)
2008/1156Tühis Üyesi İşyerlerinde 2007 Çalışma İstatistikleri (Kasım/2008)
2008/1055Tühis Üyesi İşyerlerinde 2006 Çalışma İstatistikleri (Ekim/2008)
2008/0754Kamu Görevlileri İstatistikleri (Temmuz/2008)
2008/0553Kamu Toplu İş Sözleşmeleri İstatistikleri (Mayıs/2008)
2007/07522007Yılı Kamu Görevlileri İstatistikleri (Temmuz/2007)
2007512007 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri
2007/01504857 Sayılı İş Kanunu (Güncelleştirilmiş 2.Baskı)  
200649Tühis Üyesi İşyerlerinde 2005 Çalışma İstatistikleri
200648Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2005)
200647Tühis Üyesi İşyerlerinde 2004 Çalışma İstatistikleri
200546Tühis Üyesi Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.2004)
200445Tühis Üyesi İşyerlerinde 2002 – 2003 Yılları Çalışma İstatistikleri
2003444857 Sayılı İş Kanunu
200343Tühis Üyesi İşyerlerinde 2000 – 2001 Yılları Çalışma İstatistikleri
2003/0242Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu (Ankara – 22-23-Şubat-2003)
2003/0241T.C.nin Onayladığı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler Yrd.Doç.Dr.Murat ŞEN
2002/0540İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinde DeğişimYrd.Doç.Dr.Tijen ERDUT
2002/0239Kamu Personel Rejimi ve Reform Çalışmaları Semineri (Ankara 8 Şubat 2002)
2000/0638Prof.Dr.Nusret EKİN’e Armağan (İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi)  
2000/0337Toplu İş Sözleşmesi – Prof.Dr.Nizamettin AKTAY
1999/1136Türk Endüstri İlişkileri Kongresi III. Uluslararası Endüstri İlişkiler Kongresi
1999/1135Türk Çalışma Hayatının Güncel Sorunları Semineri (Antalya- 18-22.Haziran 1999)
1999/1034Uluslararası Çalışma Normları ve Türk İş Hukuku Dr.Pir Ali KAYA
1999/0333İşsizlik Sigortası – Prof.Dr.Faruk ANDAÇ
1999/0332Türk İş Hukukunda Arabuluculuk Kurumu Prof.Dr.Mehmet KOCAOĞLU
1998/1231Üye Kuruluşlarda İşçi Ücretleri (31.12.1997)
1998/12301997 Çalışma İstatistikleri
1998/1229Rekabetin İşgücü Piyasasına Etkisi -Yrd.Doç.Dr.Zeki ERDUT
1998/1228Yeni Teknolojilerin İş İlişkileri Üzerindeki Etkisi – Yrd.Doç.Dr.Tijen ERDUT 
1998/0727Küreselleşme Sürecinde insan Kaynağı  -Yrd.Doç.Dr.Ahmet SELAMOĞLU
1998/0626İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri (Bolu/Abant 9-12.Aralık 1997)
1998/0625Prof.Dr.Metin KUTAL’a Armağan (İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü)
1998/0524Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi – Dr.Gülsevil ALPAGUT  
199723Sosyal Politika – Prof. Dr.Mehmet KOCAOĞLU
199721Kollektif Sendika Özgürlüğü ve Faaliyetlerinin Hukuksal Çerçevesi -Prof. Dr. Mehmet KOCAOĞLU
199720Kamu Kesiminde işçi Ücretler 1997 (TÜHİS-KAMU-İŞ)
199619İş Hukukunun Güncel Sorunları Semineri (İstanbul/Tarabya 22 Nisan 1996)
199618Kamu Kesiminde İşçi Ücretleri  1996 (TÜHİS-KAMU-İŞ)
1995171995 Yılı Kamu Kesimi Toplu iş Sözleşmeleri(TÜHİS-KAMU-İŞ)
199516Kamu ve Özel Kesimde İşçi Ücretleri  1995 (TÜHİS-KAMU-İŞ
199515Kamu Kesiminde işçi Ücretleri 1995  (TÜHİS-KAMU-İŞ)
199414Kamu İşveren Sendikalarına Üye Kuruluşlarda Enflasyona Endeksli Son Dilim Ücretler (1994)
199413İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, TİSGL Kanunu
199112Yargıtay Kararları Cilt II (TÜHİS)
198911Yargıtay Kararları Cilt l (TÜHİS-KAMU-İŞ)
198910İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, TİSGL Kanunu
19849Çalışma Hayatı ile ilgili Yasal Düzenlemeler Semineri
19808İşçi-işveren ilişkilerinde Gelişmeler II
19767İşçi-işveren ilişkilerinde Gelişmeler I
19766Türk iş Hukukunun Temel Sorunları Semineri (1976)
19765Kıdem Tazminatı (Prof.Dr.Safa REİSOĞLU -1976)
19754274-275 Sayılı Kanunlar
197531475 Sayılı iş Kanunu
19752854 Sayılı Deniz iş Kanunu
19751Tipik Bir Kamu İşveren Sendikası “TÜTİS”