Telefon: (312) 440 02 07

E-posta: tuhis@tuhis.org.tr

TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Yargıtay Kararları

CİLT 25 ŞUBAT-MAYIS-AĞUSTOS-KASIM 2014 SAYI : 3-4-5-6
CİLT 24 MAYIS 2013 – SAYI : 6 / CİLT 25 AĞUSTOS-KASIM 2013 SAYI:  1-2
CİLT 24 AĞUSTOS-KASIM  2012 – ŞUBAT 2013  SAYI:  3-4-5
CİLT 24 ŞUBAT-MAYIS 2012 – SAYI:  1-2
CİLT 22-23 MAYIS AĞUSTOS 2010 – SAYI:  6 -1
CİLT 23 KASIM 2010 – ŞUBAT 2011 SAYI:  2 -3
CİLT 23 MAYIS 2011 SAYI:  4
CİLT 23 AĞUSTOS-KASIM 2011 SAYI:  5-6
CİLT 22-KASIM 2009 – ŞUBAT 2010 SAYI:  4-5 

Karar Özeti :
İş Sözleşmesi, kişisel ilişki kurması, karşılıklı borç doğurması ve sürekli borç ilişkisi…

 

CİLT 22-ŞUBAT MAYIS AĞUSTOS 2009-SAYI: 1-2-3

Karar Özeti :
İkale (Bozma) Sözleşmesinin Geçersizliği…

 

CİLT 21-AĞUSTOS KASIM 2008 – SAYI: 5 – 6  

Karar Özeti :
İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi ve Gecikmede İşverene Dava açılması…

 

CİLT 21-MAYIS 2008 – SAYI: 4

Karar Özeti :
Kanunda Belirlenen Fazla Çalışma Süresi, Fazla Çalışma, Bayram ve Genel Tatil Ücretinin Aylık Ücretin İçine Dahil Edilmesi…

 

CİLT 21-KASIM 2007  ŞUBAT 2008 – SAYI: 2 – 3

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı “İşsizlik Sigortası Prim İadesi”

 

CİLT 20-SAYI: 6, CİLT: 21-SAYI: 1  MAYIS AĞUSTOS/2007

Karar Özeti:  
İbaraname, İhbar ve Kıdem Tazminatı Yönünde Makbuz Niteliğindedir

 

CİLT 20-KASIM 2006 – ŞUBAT 2007- SAYI: 4 – 5

Karar Özeti: 
Alt İşveren – Çalıştıracak İşçi Sayısı

 

CİLT 20-AĞUSTOS  2006 –  SAYI: 3 

Karar Özeti:
Geçerli Fesih Koşulları – Nisbi Emredicilik

 

CİLT 20-ŞUBAT  MAYIS 2006 –  SAYI: 1 – 2

Karar Özeti:
Kıdem Tazminatı – Yetkili Mahkeme

 

CİLT 19-KASIM 2005 – SAYI: 6

Karar Özeti :
Yıllık Ücretli İzin alacağı – Yasal Faiz

 

CİLT 19-AĞUSTOS 2005 –  SAYI: 5

Karar İncelemesi:
Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Feragat

 

CİLT 19-MAYIS 2005 – SAYI: 4

Karar Özeti : 
Hizmet Aktinin Feshi – Boşta Geçen Süre

 

CİLT 19-ŞUBAT  2005 –  SAYI: 3

Karar Özeti :
Kıdem Tazminatı – Önceki Hizmet Süresi

 

CİLT 19-AĞUSTOS  KASIM 2004 – SAYI: 1 – 2

Karar İncelemesi :
İş Güvencesi Uyuşmazlığının Özel Hakeme Götürülmesi

 

CİLT 18-MAYIS 2004 –  SAYI: 6

Karar Özeti :
Feshin Geçersizliği

 

CİLT 18-ŞUBAT 2004 –  SAYI: 5

Karar Özeti :
Sendikal Tazminat

 

CİLT 18-KASIM 2003 –  SAYI: 4

Karar Özeti :
Feshin Geçersizliği – Sonuçları

 

CİLT 18-MAYIS-AĞUSTOS 2003 –  SAYI: 2 – 3

Karar Özeti : 
Kapsamdışı Personel. TİS’e Göre Fark Kıdem Taminatı Talebi Kapsamdışı Personel, TİS’den Eşit İşe Eşit Ücret Prensibine Göre Yararlandırılamaz

 

CİLT 18-ŞUBAT 2003 –  SAYI: 1
CİLT 17-KASIM 2002 –  SAYI: 6

Karar Özeti :
Sözleşmenin Feshi – Kötüniyet Tazminatı İşçinin Haklı Nedenle Sözleşmeyi Feshi Halinde Kötüniyet Tazminatına Hükmedilemez

 

CİLT 17-MAYIS AĞUSTOS 2002 – SAYI: 4 – 5

Karar Özeti : 
Kamu Kurumuna Ait Bir İşyerinde Çalışmakta İken TCK 169. Maddesi 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5. Maddesi Uyarınca Hüküm Giymiş Olanlar, Devlete Karşı İşlenmiş Bir Suç Söz Konusu Olduğundan Kamu İşyerinde Çalıştırılması Düşünülemez. Böyle Olunca Kıdem Tazminatı İsteğinin Reddine Karar Verilmelidir

 

CİLT 17-ŞUBAT 2002 –  SAYI: 3

Karar Özeti :
Alt İşverenler Değiştiği Halde Bir Kısım İşçilerin Yeni Alt İşveren Yanında Çalışmalarını Yasaklayan Yasal Düzenleme Mevcut Olmadığı Gibi Böyle Bir Çalışma Şeklinden Hareketle Alt İşverenlik Sözleşmesinin Muvazaaalı Olduğu Kabul Edilmez

 

CİLT 17-KASIM 2001 –  SAYI: 2

Karar Özeti :
İşçilerin Keyfi ve Haksız İşten Çıkarılması Halinde Cezai Şart – Feshin Disiplin Kurulundan Geçirilmemesi İşçinin Alacaklarını Tahsil Ederken Bir Kayıt Dermeyan Etmemesi

 

CİLT 17-AĞUSTOS 2001 –  SAYI: 1
CİLT 16-MAYIS 2001 – SAYI: 6

Karar Özeti : Uzun Süreli Ücretsiz İzne Çıkarma

 

CİLT 16-KASIM 2000 – ŞUBAT 2001 –  SAYI: 4 – 5

Karar Özeti :  İşçinin Ücretine Diğer İşçilerden Az Zam Yapılması

 

CİLT 16-AĞUSTOS 2000 – SAYI: 3

Karar Özeti :

1- Hizmet Aktinin Kötüniyetle Feshinde Kötüniyetinin Somut Olarak Davacı Tarafından Ortaya Konması ve Kanıtlanması gerekir

2- Kötüniyet Tazminatına Karar Verilmesi Halinde de Toplu İş Sözleşmesindeki Süreler Değil İş Kanunundaki Süreler Dikkate Alınmalıdır

 

CİLT 16-MAYIS 2000 –  SAYI: 2

Karar Özeti : 
Profesyonel Sendikacının Yönetime Seçilmesi – İşbaşı Yaptırılmaması

 

CİLT 16-ŞUBAT 2000 –  SAYI: 1
CİLT 15-KASIM 1999 –  SAYI: 6

Karar Özeti :
Üyeliğin Sona Ermesi Halinde İşveren Sendikasının Husumet Ehliyetine Sahip Olmaması