Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)

Adres: Kuzgun Sokak No: 103 Aşağı Ayrancı / Çankaya / ANKARA

Telefon  : (312) 440 02 07 

Faks       : (312) 440 02 08

                

E.Posta : tuhis@tuhis.org.tr
İstatistik   : istatistik@tuhis.org.tr
Dergi : dergi@tuhis.org.tr 
 

 

 

 


TUHİS Kurumsal Web Sayfası 2012