GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18, 23/10, 29/4, 40/1-5-7, 68/4-5, 86/1-b, 94, 103, geçici 72 nci ve geçici 91 inci maddelerinde, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişiklikler ve 193 sayılı Kanunla ilgili diğer bazı hususların açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311) 27.05.2020 tarihli  31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 

Habere Ait Fotoğraflar

Bu habere ait farklı fotoğraf eklenmemiştir.

TUHİS Kurumsal Web Sayfası 2012