GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ BELLİ OLDU

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Gemi Adamları İaşe Bedeli

04 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31058

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ TESPİT KURULU KARARI

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer UZUNKAYA Başkanlığında;

-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından Başkan Yardımcısı İş Başmüfettişi Osman Nejat GÜNERİ,

-Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Dr. Bünyamin BİLGİÇ,

-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsilen Şube Müdürü Erhan BAYRAK,

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı temsilen Mühendis Nadire Ezgi ÖMÜR,

-En fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan METE ve Denizciler Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Necdet ÖKSÜZ,

-En fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Hasan YILMAZ,

-İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nı temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep DÜZGİT’in

katılımlarıyla 25 Şubat 2020 Salı günü saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplanmıştır.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 30,00 TL (Otuz Türk Lirası) iaşe bedelinin, 05/03/2019 tarih ve 30705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak;

a) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2019 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alman maddelerin 2019 yılı fiyat aritmetik ortalaması,

b) Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,

c) Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu,

esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 32 TL (Otuziki Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi. 25/02/2020

Habere Ait Fotoğraflar

Bu habere ait farklı fotoğraf eklenmemiştir.

TUHİS Kurumsal Web Sayfası 2012